KONSUL HONOROWY

INFORMACJE OGÓLNE

Narodowość: Polska
Wiek: 73 lat
Języki: esperanto, rosyjski, angielski, szwedzki (w zakresie podstawowym)

WYKSZTAŁCENIE  – WYŻSZE

W październiku 1967 roku po pomyślnie zdanym egzaminie wstępnym rozpoczął studia na Politechnice Poznańskiej Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów. Był wyróżniającym się studentem i już od trzeciego roku studiów został stypendystą naukowym. Dyplom z silników spalinowych, pisał u prof.  Niewiarowskiego. Pracę dyplomową bronił w marcu 1973. Na drugim roku studiów podjął równoległe (kontynuowane przez dwa lata) studia informatyczne na  Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Od trzeciego roku studiów bardzo aktywnie uczestniczył w życiu studenckim piastując godność członka Rady Uczelnianej w organizacji  studenckiej, która nazywała się Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP).

ZAINTERESOWANIA

Spośród rozlicznych zainteresowań Konsula szczególne miejsce zajmuje  potrzeba pisania wierszy. Dokonuje w nich syntezy i opisu otaczającej rzeczywistości w ujęciu zarówno fizycznym, ale nade wszystko metafizycznym. W 2007 roku wydał tomik wierszy pt. „Opoka wolności”.

PRACA ZAWODOWA

 • Po ukończonych studiach, jako stypendysta naukowy rozpoczął pracę jako pracownik naukowy w Instytucie Mechaniki Teoretycznej Politechniki Poznańskiej. Po 2 letnim stażu rozpoczął organizację własnego biznesu.
 • Następnie przez okres ok.1,5 roku (dla podniesienia kwalifikacji biznesowych) pracował jako inżynier konstruktor w firmie projektującej gotowe fabryki. Należy nadmienić, że Konsul jest autorem wdrożonego projektu fabryki mączki rybnej w Turcji.
 • Od 1978 roku prowadzi własną działalność gospodarczą.

DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA

Po przebranżowieniu w 1984 roku założył, prowadzoną do dziś firmę pod nazwą Delta, która w 1987r. uzyskała nadany przez Ministra Gospodarki status Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego. Firma zajmuje się wytwarzaniem różnych preparatów chemicznych o różnym stopniu zaawansowania technologicznego. www.delta-dolsk.pl

PATENTY – DYPLOMY

 • W roku 1992 uzyskał patent na technologię produktu z granulatu białka jaja kurzego, co pozwoliło uzyskać produkt podobny do kawioru.
 • W 2006 roku wspólnie z profesorem Politechniki Poznańskiej dokonał zgłoszenia  patentowego na technologię wytwarzania dwóch cieczy jonowych.
 • Produkt wytwarzany w jego zakładzie – ogniochronny lakier pęczniejący – otrzymał na wystawie w Genewie złoty medal w dziedzinie – najlepsza  technologia oraz medal srebrny w dziedzinie nowoczesność na targach przemysłowych w Brukseli.
 • Rozliczne nagrody i wyróżnienia krajowe.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 • W okresie szkoły średniej był Przewodniczącym Samorządu Szkolnego.
 • Od trzeciego roku studiów zasiadał w Radzie Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich.
 • W 1989 roku był jednym z kilku założycieli Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.
 • Przez jedną kadencję (4 lata) zasiadał w Zarządzie Izby Przemysłowo Handlowej.

PODRÓŻE

Już od czasu szkoły średniej pasją Konsula były podróże i zwiedzanie  interesujących części świata. Jednak wielką przeszkodą był fakt, że młodość jego przypadła na okres w historii Polski, kiedy młodzież izolowana była od nauki języka angielskiego. Dla zrealizowania swoich pragnień w pierwszych klasach szkoły średniej sam nauczył się języka esperanto. Język ten, z uwagi na liczebność esperantystów na świecie (ok. 3 000 000 ), pozwolił mu już zwiedzić świat. Pierwszą swoją zagraniczną podróż odbył w 1966 roku do Pecs na Węgrzech na Światowy Kongres Młodzieży esperanckiej.  Na kongresie uczestniczyło ok. 2400 rówieśników z ok. 60 państw. Zawarte na kongresie znajomości otworzyły mu świat. Dzięki nim rozpoczęła się wielka przygoda z podróżą. Każde swoje wakacje zarówno w starszych klasach szkoły średniej (co w tamtym okresie było ewenementem) jak również w okresie studiów spędzał na zagranicznych podróżach. Był na każdym kontynencie. Poznał wielu niezwykłych ludzi, kultur i miejsc na ziemi.

KONTAKT Z PERU

Są miejsca, które szczególnie mocno zaznaczyły się w życiu Konsula. Takie jak Szwecja, gdzie w okresie studenckim i krótko po studiach spędził ponad 2 lata, Australia gdzie mieszkał przez cały 1983 rok oraz Peru, które w jego życiu odegrało szczególną rolę. Przygoda z tym jednym z najpiękniejszych miejsc na ziemi rozpoczęła się w 1985 roku, kiedy poznał swego późniejszego wielkiego przyjaciela – obywatela Peru Jerzego Zakrzewskiego. Jerzy Zakrzewski wyemigrował do Peru w 1967 roku. Po kilku latach otrzymał obywatelstwo peruwiańskie. W Limie wybudował hotel oraz prowadził inne liczne interesy. Zmarł w Limie w 2003 roku w wieku 64 lat. Pozostawił córkę i dwóch synów. Od tego czasu Konsul w Peru był 8 krotnie. Wyjeżdżając z Peru za każdym razem zostawia tam nie tylko przyjaciół, piękne miejsca w tym naznaczone polską myślą inżynierską obiekty, ale nade wszystko pragnienie kolejnego powrotu.

Copyright © konsulatperu-poznan.com - 2018

Powered by