W Piątek tj. 10.11.2023, w Toruniu, odbyła się uroczystość odznaczenia dr. Stanisława Rakowicza orderem za zasługi w służbie dyplomatycznej. Pełnił on funkcję Konsula Honorowego Peru przez 25 lat a order odebrał z rąk Ambasadora Peru Huberta Wielanda Conroya. Na uroczystości oprócz Konsula Honorowego Kajetana Pyrzyńskiego byli również obecni przedstawiciele władz Torunia oraz przyjaciele Konsula Rakowicza.